Terazi burçlarının arkadaşlar, sosyal gruplar, geleceğe yönelik umut ve idealler evinde iki tutulmanın gerçekleşmesiyle (11 Şubatta Ay ve 21 Ağustosta Güneş) 2017 yılında belirli uzun vadeli projeleri ve gelecekte beraber adımlayacak insanları yeniden değerlendirmeleri gerektiği açıktır. 2017 Mart, Ağustos ve Eylül aylarında ilişkileriniz (türüne bağlı olmaksızın) zor dönemden geçebilir, çünkü duygusal veya profesyonel olarak bağlı olduğunuz kişiler daha fazla özgür hareket etmek isteyecek. 10 Ekim 2017'de Jupiter Terazinin para evine geçecek ve para kazanma konusunda beklenmedik yeni fırsatlar açarak, yeni gelir kaynakları arayışını hızlandıracak. Öğrenme süreci (özellikle düşünce değişikliği gerektiren) veya potansiyel sınavlar 2017 yılında daha zor olacak, fakat öğrenilen bilgi sağlam olacak ve uzun vadede yararınıza olacaktır. 2017 Mayıs ve Kasım ayları bu açıdan güzel olabilir. Ya sınavları kolaylıkla geçecek veya yeni becerilerinizi veya aldığınız diplomaları ilişkilendiren fırsatlar ortaya çıkacak. Çalışma hayatı ve sağlık dikkat edilmesi gereken konular, ayrıca kişisel yaşamınız ve iş ilişkilerini nasıl yürüttüğünüzü anlamanız açısından da önem arzediyor.