Çin Astrolojisinin temel elementleri

Çin Astrolojisinin temel elementleri


Çin astrolojisinin temel elementleri 5 olup, ateş, toprak, su, metal ve ağaçtır. Bunları yapıcı ola bildikleri gibi yıkıcı da ola bilirler. Batı astrolojisinden farklı olarak Çin astrolojisinde hava bir element sayılmamaktadır. Ek olarak ise Metal ve Ağaç eklenmiştir. Her elementin ayrıca dengelenmesi için de Pozitiv ve Negatif yönleri vardır. Su içecek olarak yaşam verici pozitiv özelliğe sahipken, sel ve tayfun olarak negatif özelliğe de sahiptir.Tüm elementlere bu şekilde özellikler atfedilmiştir. Bu beşli element yapısı Taoizm'den kaynaklanmaktadır. Muhtemelen ikinci yüzyılda dihalini alan Taoculuk, eski Çinde görülen büyücülük, ölümsüzlük arayışı ve öteki doğa üstü inançlardan kaynaklanmıştır. Taocular, filozof Lao Zi'yi büyük öğreticilerionun yazdığı Dao De Jing'i de (Örnek yol ve onun gücü) kutsal kitapları kabul etmektedirler. Dao De Jing'de tanımlanan felsefi "Dao" kavramınıgizemli bir hale getirerek, insanın, kendi kendini terbiye ederek "Dao" ile özdeşleşebileceğini ve ölümsüzlüğe ulaşabileceğini öne sürmektedirler.

  • Whatsappta paylaşın