Kalde Numerolojik Sistemi

Kalde yahut "Mistik Numeroloji" iki numeroloji sisteminin eski olanıdır. Kalde numerolojisi daha dakik olmasına rağmen, o daha az popülerdir. Bunun nedeni bu numerolojik sistemin öğreniminin görece zor olması ve alfabetik değerlerin diğer sisteme göre sistematik olmamasıdır. İsim Kalde sistemine göre analiz edildiğinde kişinin karakterine işlenmiş metafizik kader yorumlarını da ortaya çıkarır. Kalde numerolojisi sahne arkasında gizli güçleri veya görünmez telleri ortaya koyar.

Kalde Numerolojik metodu sizin en çok kullanın isminizi önemser. İsimden sonra doğduğunuz ayın günü sıradaki en önemli faktördür. Kalde Numerolojisi çok eski ve dakiktir. En az 6000 yıl önce Babilin güneyinde yaşamış Kaldeliler veya Keldaniler bu konuda uzmanlaşmışlardı.

Okült bilimler üzerinde sürekli ve gayretli çalışmalar sonucunda Keldaniler astronomi, matematik ve diğer bilimlere, özellikle Numeroloji ve Astrolojiye büyük katkılar sağladılar. Kaldeliler metafizik sanatlarda o kadar ileri duruma geldiler ki, Onların ismi Numeroloji ve Astrolojiyle eşanlamlı oldu.

>Kalde Numerolojik sistemi isminizi ve doğum tarihinizi birlikte ele alır. B sistem size doğum anında verilen ismi değil sizin en çok bilinen adınızı önemsemektedir (Pisagor sistemi sadece doğum ismini göz önünde bulundurur) Kalde sisteminde rakamlar 1den 8e kadardır, bu yönüyle de Kalde hesaplama sistemi Pisagor sisteminden ayrılmaktadır. Kalde sisteminde 9 rakamına eşdeğer hiç bir harf ayrılmamıştır. Bunun nedeni Kaldelilerin inanışında 9u özel, kutsal, ilahi rakam olması ve diğerlerinden ayrı tutulması gerektiğidir. Fakat eğer isminizin analizinde toplam 9 a denk düşerse b zaman 9 dikkate alınır.

Kalde numerolojik sisteminde rakamların anlamı bilmek yeterli değildir. "Bileşik" veya "Çifte" sayıların da anlamının bilinmesi zorunludur. Kalde numerolojik rakamı basitçe kişinin isminin fiziksel özelliklerini açıklarken Çifte numerolojik değer ismi yöneten daha derin, metafiziksel, gizli etkileri olan güçleri nitelemektedir.

İsminizin fiziki (rakam) ve metafiziksel (bileşik sayı) yönleri belirlendiğinde, sıradaki önemli adım doğum tarihinizdir. Sizin doğum tarihiniz dendiğinde bu doğduğunuz Ayın gününü işaret eder ki, kendisinin de okült sembolik değeri ve önemi vardır. Sizin doğum tarihiniz çok önemlidir, çünkü o değişmezdir ve sürekli kuzeyi gösteren pusula gibi sabit yolu işaret eder. Kişi hayatında evlat edinme, evlilik ve başka durumlarda isim değişikliğine uğrar, fakat doğum tarihi değişmez olarak kalacaktır.

  • Whatsappta paylaşın