Açılar

Bir yıldız haritasındaki Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazende yükselen burçlarla açılar meydana getirirler.Bu açıların kimi olumlu, kimi olumsuz sayılırlar. Açı yapan gezegenler daha etkili duruma gelebilirler. Astrtolojide açıların yorumlanması önemlidir.


Astroloji

Doğum anına göre çıkarılan gökyüzü haritasına göre kişinin hayatında ki olasılıkları açıklama çalışan evrensel dil.


Ateş

Burçlar dört guruba ayrılmıştır, bunlara elementler denilmektedir.Dört elementten biri olan ateş isteği heves, insiyatifi temsil eder. Koç, Aslan ve Yay ateş burçlarıdır.


Burçlar Kuşağı

Üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dizildiği gökyüzü kuşağı.


Değişken

Üç nitelikten biridir. İkizler, Başak, Yay ve Balık bu guruptandır.


Doğum Haritası

Kişinin doğum anındaki gökyüzünü durumunu gösteren harita. Yıldız haritasıda denilen doğum haritası doğum tarih, yer ve saatine göre çıkarılır. Bu harita insanın kişiliğini, yeteneklerini, özelliklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir.


Ekliptik

Gökyüzünde Güneş' in izlediği varsayılan yol.


Elementler

Ateş, Toprak, Hava ve Su gruplarıdır.


Evler

Gökyüzü evleri olarakda bilinir. Gökyüzü bir daire olarak kabul edilir. Bu daire 30 derecelik eşit on iki kısıma bölünür. Her evin özellikleri farklıdır. Evlere düşen burç ve gezegenlere göre yorum yapılır. Evler, günlük alanlarını belirler.


Geri Gitme (Retrograde)

Dünyadan bakıldığı zaman, gezegenlerin geri gidiyormuş gibi görünen hareketleridir.


Gezegenler

Güneş sisteminde dünyadan baska sekiz gezegen bulunur. Bunlar Merküri, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto' dur. Her gezegen belirli yaşam fonksiyonlarını yönetir.


Hava

Dört elementten biridir. Hava burçları, kafa ve zeka ile ilgilidir. Bunlar İkizler, Terazi ve Kova' dır.


Işıklar

Güneş ve Ay Yıldız haritasının en önemli güçleridir. Bu ikisinden Işıklar diye bahsedilir. Oluşturdukları bakış açları ve yerleşime göre kişinin sağlığı ve kazanacağı başarıları gösterirler.


Kare

Yıldız haritasındaki 90 derecelik açıya kare denilir. Gerilim, çatışma ve hırs yaratır.


Karşıt Açı

Yıldız haritasındaki 180 derecelik zıt açıdır. Zıtlık ve gerilim yaratır.


Nitelikler

Burçlar enerji biçimleri bakımından üç guruba ayrılmıştır. Öncü, Sabit ve Değişken olarak adlandırılmışlardır.


Öncü

Üç burç niteliğinden biridir. Aktif atılgan ve karar verme özelliğine sahip burçlardır. Bunlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıdır.


Sabit

Üç burç niteliğinden biridir. Dayanıklılık, inatçılık, gibi özelliklere sahip buçlardır. Bunlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarıdır.


Su

Dört elementten biridir. Yengeç, Akrep ve Balık burçlarıdır.


Toprak

Dört elementten biridir. Boğa , Başak ve Oğlak burçlarıdır.


Transit

Bir gezegenin hareketi sırasında geçtiği yerler ve konumu. Yıldız haritasındaki gezegen ve evlere açı yapıyorsa olayları başlatır.


Üçgen

Yıldız haritasındaki 120 derecelik açıya Üçgen denilir. Uyumlu bir açıdır, yetenekleri ve rahat enerji akışını belirtir.


Yönetici Gezegen

Evlerin bulunduğu burçları yöneten gezegendir. Örneğin ikinci ev Basak ise yönetici gezegeni Merkür'dür


Yükselen Burç

Doğum saati ve yerine göre Zodyak' ın doğu ufkunda Yükselen burçtur. Yükselen burç Yıldız haritasında birinci evde bulunur ve ona göre harita hesaplanır.


Zodyak

Üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dizildiği gökyüzü kuşağı.


Numeroloji

En eski çağlardan beri, sayılar, sadece hesap için kullanılmadılar. Örneğin, Keldanlılar, harflere birer sayı yakıştırıp kişinin adını kullanarak tahminlerde bulunurlardı, fal bakarlardı.