Çin Astrolojisi

Çin Zodyak sistemi dünyanın bilinen en eski astrolojik sistemi olup, yıllar on iki eşit kısma bölünmüş bir çemberle gösterilir. Bu sistem de insanları oniki karakter tiplerine böler. Tek fark takımyıldızlar yerine farklı hayvan isimlerinin kullanılmasıdır. Her hayvan hayatımızın farklı alanlarını ve kişiliğimizin farklı yönlerini yansıtır. Bu hayvanlar işimizi, bazıları ailemizi, bazıları ise sağlığımızı etkiler. Bu sistemin özü Taoizm felsefesinden doğmuştur.

Bu felsefenin temel inanışında evrenin iki zıt güç arasındaki sonsuz çekişmeden oluştuğu var sayılır. Erkek ve dişi kutuplarının simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç Yin ve Yang olarak adlandırılır. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilmiştir. Geri kalan beş elemanın eklenmesi ile Çin Astrolojisinin temel yapısı kavranmış olur.

Çin Astrolojisinde sadece 12 değişik hayvan ile betimlenen bir kavram bulunmaz. Bunların yanında ; ağaç, ateş, toprak, metal ve su gibi değişik beş element kavramı daha yer alır. Beş element deneyimin gezegenleri sayılırlar. Güneş ve Ay sadece Yin ve Yang sembolü kabul edilir ve gezegen sayılmazlar. 12 Çin burcu beş element tarafından yönetilir. Her bir element tarafından yönetilen süreçler ele alınırsa, her burç 60 yıllık ara ile gelir ve bu nedenle Çin takvimi 60 yıllık periyot temeline dayanır.

Çinliler elementleri Yin-Yang kutupsallığının ilaveleri olarak sayarlar, böylece her element kendi içinde yapıcı veya yıkıcı etkiler oluşturur. Örneğin, metal bir silah olarak yıkıcı olurken, bir tencere haliyle de yapıcı olacaktır. Benzer şekilde ateş yangın olup evi yakarken, ışık olarak gecemizi aydınlatacaktır. Su, sel olup ürünleri yok ederken, hayat enerjisi olarak yaşamı sağlayacaktır.

Çin Horoskopu on iki burca bölünürken, yapıcı ve yıkıcı haliyle on element koluna ayrılır. Bunların yanında antik Yin ve Yang kavramlarının eklenmesiyle klasik Çin horoskopu ortaya çık.

 Her hayvana tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  • Whatsappta paylaşın