Pythagoras Sistemi

Antik Yunanlar da Numeroloji’ye katkıda bulunan uygarlıklardan biridir. Geometri ile ilgilenen matematikçi Pythagoras kendinden sonra ismiyle anılan bir okul bırakmıştır. Filozoflardan kurulu bu okul yaşam araştırmalarını rakamlara indirgemiş ve kendinden önceki tüm yakındoğu numeroloji mirasını farklı bir yorumla sunmuştur. Pythagoras'ın düşüncesine göre sayılar biçimlerin ve fikirlerin yöneticisi olup, dünya da sayıların gücü üzerinde kurulmuştur. Görüldüğü gibi evrenin her olayında sayıların izi ve etkisi vardır. Evren bir kader yönetimidir ve içinde sayı olmadan ifade edilmesi olanaksızdır. Hayatımızda bazı sayıların bize güç verdiğini, bazı sayıların terslikler getirdiğini görmekteyiz. Bu nedenle gezegenlere ait oldukları söylenen sayılar kader bilmecesinde bir rol alırlar ve gezegenin karakteriyle ilgili bir gelecek yorumunu sunarlar.

Pythagoras Sistemi "Birim sistem"dir, yani 1'den 9'a kadar sayılardan oluşmaktadır. Önceli olan Kalde Sistemi ve Kabala sistemi ise "Çift değer sistemi" olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde çift sayılar da yer almaktadır. Kalde sisteminde sayılar 1'den 52'ye kadar sıralanmakta olup bilinen numeroloji sistemlerinin en eskisidir. Görece daha genç olan Kabala sisteminde sayıların 1'den 22'ye kadardır ve Ibrani alfabesinin her harfi aynı zamanda bir sayısal değer taşımaktadır. En genç numeroloji sistem ise İslam ebcet hesabıdır.

  • Whatsappta paylaşın