Sükûnet


Düz - Ölçülülük, ekonomi, adaptasyon, tutumluluk ve irade. İşbirliği, iyi bir yönetim, yaşam, canlılık ve spiritüel uyanıklık. Bazen, zengin bir evlilik.

Ters - Başarısız işbirliği, ayrılım, çıkar çekişmeleri, dinsel konular. Kötü tavsiyede bulunan arkadaşlar. Potansiyelin acemice kullanılması.

Burada kastedilen itidal, karakterin düzeltilmesi anlamındadır. Kanatlı bir melek, su kenarında bir ayağı suda, bir ayağı kıyıda, ayakta durmakta ve elindeki bir kupadan, diğer bir kupaya su dökmektedir. Göğsündeki sembol, ateş elemanını simgeler, kupadan kupaya dökülen su hayatın özüdür. Karttaki akarsu, zekânın aslı, geçmişin geleceğe doğru akması olarak tanımlanabilir. Astrolojik yönden, Yay burcuna karşıttır. Erkek özellikli, ateş karakterlidir.