Kule


Düz - Anlaşmazlıklar ve beklenmeyen felaketler. Sefalet, keder, rezalet, fakirlik. Eski bilginlerin çökmesi. Yararlı sonuçların, ancak kötü bir olaydan sonra ortaya çıkması. Bu kart ters olduğu zaman kuvvetlidir.

Ters - Zulüm, sıkıntı, baskı, kendini bozma ve yıkma. Hapis ve kaçınılmaz dert.

Kartta, bir yıldırımın isabeti ile damı yıkılan bir kule görülür. Aşağıya, insanlar ve ateş parçaları düşmektedirler. Anlatılmak istenen, eskimiş düşüncelerin yıkılması, cahilliğin ve materyalizmin manevi gerçekler karşısında çökmesi simgelenmekte-dir. Kulenin üzerinde görülen taç, materyalist düşünceyi belirler. Bazı yorumlarda, bu karta, "yıkılan kule" yerine Tanrının Evi denmektedir. Önceki kartın aksine, yani karanlıkların efendisi Dionisos'a karşıt olarak, ışığın kaynağı ve Tanrısı olan Apollo'ya atfedilmiştir. Arabik sayı sistemine göre, kartın toplam sayısı olan 7, kudretin ve pozitif gücün simgesidir. Bir diğer tanımda, kulenin tepesine gelen yıldırımın Tanrı'dan veya cennetten geldiği belirtilir. Sonuç olarak, geçerli realiteye olan dinamizmin kaybedildiği anlatılmaktadır.