Güneş


Düz - Maddi mutluluk, memnuniyet. İyi bir evlilik ve saadet.Yeniden doğuş ve mutlu bir birleşme. Sanat ve bilimde üstün başarı, basit ve sakin bir yaşamdan zevk alma. Her alanda başarı ve zafer, yaşamın tüm nimetlerine şükretme. Bilgilerin alınıp öğrenimin tamamlanması. Neşe, küçük de olsa her şeyden mutlu olma.

Ters - Bu kartın ters anlamı da aynıdır yalnız aynı şeyler daha küçük oranlardadır.

Beyaz bir ata binmiş çıplak bir çocuk, elinde kendinden daha büyük bir bayrak taşımaktadır. Çocuk, kendi öz bilinci ile, bilinçsizlik arasında gerekli olan dengeyi kurabildiği için, atını rahatça sürebilmektedir. Arka plandaki bahçede, güneş altında hayat dolu çiçekler görülür. Bu çiçekler insanları, hayvanları, bitkileri ve madenleri simgeleyerek, yaratılmış her şeyin resimdeki çocuğa sunulduğunu ifade ederler. Doğa, tüm gelişimlerin kaynağı ve yaşamın anasıdır. Yaratma eylemi ve yaşam sonsuza dek sürecektir. Güneş, aynı zamanda ruhsal bütünlüğün simgesidir, diğer bir anlamda da bilinç ve bilinçaltının ayrılmazlığını anlatır. Kartın astrolojik karşılığı yine güneştir. Erkek özellikle, ateş karakterlidir.