Sopa 2


Düz - Kural, anlayış için cesaret. Entelektüalizm, otorite ve başarı. Bir bilim adamının yardımı.

Ters - Üzüntü, dert, talihin kaybı ve beklenmeyen sürpriz.