Sopa 3


Düz - Pratik bilgi. Güç ve özgürlük. Ticaret. Güçlü bir inanç, ilham.

Ters - Yardım alamamak, eylemsizlik ve hareketsizlik.