Sopa 7


Düz - Başarı, avantaj ve zafer. Mesleki bir atılım. Rakipleri yenmek için gereken güç ve irade. Bilgelik, belagat ve öğrenim.

Ters - Korku, asabiyet, şüphe, doğal olmama, konsantrasyon.