İmparatoriçe


Düz - Verim, bolluk, maddi zevk, konfor, kötü konumda lüks ve israf, duygusal zevkler ile gelen emniyet duygusu. Gelecekteki büyüme için emin bir temel, büyüme sembolü. Evlilik, analık, doğurganlık, gebelik, yuvada istikrar, koruma ve dikkat. Tabiatla temas sonucu ilham, yaratıcılık.

Ters - Fakirlik, maddi imkanların kaybı, dengesizlik yapacak psikolojik problemler. Kıtlık ve savaş ile yıkım olasılığı. Aşktan soğuma, kısırlık veya istenmeyen gebelik, yuvada karışıklık veya aşırı koruma, yuvayı yıkacak fakirlik. Melanet veya kişiliksiz bir evren anlayışı.