Kupa 8


Düz - Tüm zorluğuna rağmen bilerek ve isteyerek bir şeye veda etme. Yeniye ilişkin belirsizlikle bildik olandan kopma, bir işten, bir partnerden ayrılma. Göbek bağını kesme ve şükranla kendi yoluna gitme.

Ters - Hayır diyebiliyor ve kendimi gözetebiliyorum.