Kılıç Ası


Düz - Her konuda üstün bir başarı, tam değişim. Bir ölüm. Hareketlilik gerek aşkta, gerekse nefrette büyük güç.

Ters - Karışıklık, engel ve zulüm yaratan aşırı bir gücü kullanma. Gebelik ve doğum. Kin sonucu kötülükler.