Kahin


Düz - Bir tür esaret, evlilik birleşimi. Toplumsal geleneklere karşı aşırı bağımlılık, sosyal açıdan beğenilme. Gizemlerin ortaya çıkışı, dinsel ve bilimsel uğraşlar. Bağışlama ve iyilik duygusu. Niyetlinin yardım dilediği kişi.

Ters - Toplumsal kurallara bağlanmama, uyum, aşın şefkat, zayıflık ve saflık, yeni düşüncelere açıklık ve kolay aldanma. Hile ve gerçeklerin tahrif edilmesi.

Kartta, başında papalık tacı bulunan bir erkek görülüyor. Bu erkek, gizli sırlar ustasıdır. İkilemleri sembolize eden iki sütunun arasında oturur. Sol elinde, üçlü haç biçiminde bir başlığı olan bir asayı tutmaktadır. Ayaklarının altında ise, gizli öğretileri sembolize eden, iki çapraz anahtar görülür. Bu öğretiyi almaya hazır iki aday, önüne diz çökmüşlerdir. Böylece, geniş halk kitlelerine anlatılmak istenen gizemli bilgilerin, açılıştan ifade edilir. Törelere uyum sağlanmalıdır ve bu şekilde sosyal açıdan tasvip görülecektir. Bu kart, ruhsal olarak ilham kartı,astrolojik yönden ise, Boğa burcunun karşıtıdır, dişi özellikli, toprak karakterli, pasif bir karttır.