Tılsım 4


Düz - Bir hediye veya miras. Mal güvenliği. Maddi şeylere bağlılık. Cimrilik.

Ters - Belirsizlik ve gecikmeler. Engeller, tasarruflarda kayıplar. Askıda kalmalar, maddi gerileme.