Tılsım 9


Düz - Tamamlama ve basan. Hayatın iyi yönlerinden memnun olma. Maddi refah ve basiret. Güven, tedbir ve başarı.

Ters - Dostluklar ve evle ilgili bir kayıp. Geçersiz tasarı. Sefahat ve tembellik. Boş ümitler.