İmparator


Düz - İrade gücü ile kendini kontrol, cinsel gücü yönlendirebilme, canlılık, yaratıcılık, hareketlilik, isteklilik. Aklın duygulara galip gelmesi. Danışanın lehinde tesir yapabilecek tecrübeli, bilgili ve basarili biri, baba, birader veya koca. Mücadele, hedefe ulaşma, zafer ve başarı elde etme, çabaların meyvelerini vermesi. Dünyevi güç, otorite kurma, liderlik, hükmetme, güven kazanma, istikrar

Ters - İrade zayıflığı ile kontrolün kaybı, ihtirasların kontrol edilememesi. Duygusal hamlık, olgun olamama, küçük duyguların galip gelmesi. Tesirsizlik, zayıflık. Önemli bir mevki kaybı, savaşta yaralanma ve kayıp. Otoritesi olanlara boyun eğme, ebeveyne bağımlılık.