Satürn

Satürn

Sabır, sebat, güven, disiplin, sorumluluk, cimrilik, emeklerin karşılığını alma, sınav yaşama durumu…


Satürn'ün genel etkisi Jüpiter'in bolluk ve neşe etkisinin tersidir. Kısıtlamalara, hayal kırıklıklarına neden olan ve genellikle daha fazla sorumluluklar yükleyerek insanı disiplinli olmaya zorlayan soğuk bir gezegendir. Hayat bize çok şey öğretir. Satürn'de bu öğretmene benzeyen, verdiği dersler genellikle serttir ama bu dersler bizi başarıya götürür. Satürn, düşünce, konsantrasyon, süreklilik somut ödüller, sebat, hırs ve verimlilik gezeginidir. Bu görev duygusu ile dolu gezegen tedbirli olmayı, zorlukları, gecikmeleri, kısıtlamaları, kuralları, sorumluluk duygusunu, acıyı, korkuyu, inkarı, bir şeyi zor yoldan elde etmeyi, otoriteyi ve disiplini yönetir. Bu kadar olumsuz özelliklerine rağmen Satürn olmasaydı başladığımız işleri bitiremez, ilerleyemezdik. Geriye baktığımız zaman, karşımıza çıkmış olan en büyük zorluklara bize güç kazandırdığını, karakter yapımızı kuvvetlendirdiğini görürüz. Satürn kestirmeden gitmeyi sevmez. Özellikle kaçındığımız olaylarla yüzyüze getirir. Zor ve acı yoldan da olsa olayların üstesinden gelmemizi sağlar. Yıldız haritasında Satürn'ün dokunduğu yerlerde yavaşlama olur ve Satürn bize olgunluk getirir. Sabırlı ve fedakar olmayı öğretir. Satürn vücutta cilt, kemikler ve safra kesesini yönetir. Astrolojide de Satürn, oğlak burcunun yöneticisidir. Zodyaktaki turunu 29 yılda tamamlar ve her burçta iki buçuk sene kalır.