Baykuş


" Güç! "

Mineral - Obsidiyen

Rengi - Siyah

Sık sık ikilem yaşayan. Yaşamları boyunca bıçak sırtında yürüyen. Dış etkilerden gerçek özleri çıkarmayı çok iyi beceren. Yumuşak ama güçlü bir yapıya sahip. Çevrelerine karşı antiseptik bir etkiye sahip olan. Çok güçlü bir adalet duygusuna sahip. Güçlü içgüdüleri olan. Ruhsal düğümleri kolayca çözebilen. Yükseklere tırmanmayı başarabilen. Sağlam içgüdüleri olan. Sıcak kalpli, sevgi dolu olabilen. Bazen aşırı cesur. Çabuk öğrenen.Kış döneminde dünyaya gelen insanların hayvanlar dünyasındaki totemi Baykuş, bitkiler alemindeki totemi karaçam ve madenler alemindeki totemi ise, obsidiyen taşıdır. Uğurlu rengi siyah’tır. Volkanik cam olarak da bilinen obsidiyen, süs eşyalarında yoğun olarak kullanılmıştır. Obsidiyenin temel maddesi toprağın bağrında yattığı için bu taşın, insanları toprak enerjisine bağlayan bir güç taşıdığına, bu güce saygı duymayı ve yararlanmayı öğrettiğine inanılırdı. Baykuş insanı da taşı gibi parlak, saydam yapılı bir kişidir. Temel özelliklerini iyi geliştirip, eğitmişse, tüm varlığını kaplayan bir pırıltı kazanır. Çevresindekiler, iç dünyasını gösterebilir, ama bunu istediği ölçüde yapar. Baykuş burcu, taşı gibi, yeni bir işe, yeni bir duruma alışmakta zorluk çeker, ancak alıştıktan sonra kararlılık gösterir. İçinde sürekli olarak bir ikilik taşıdığı için, yaşamı boyunca bıçak sırtında da yürüyebilir. Baykuş insanının iç dünyası berraklığa kavuşmuşsa, çevresi için bir ayna, bir yansıtıcı olur. Böyle bir noktaya ulaştığı zaman, karşısındakinin ruhsal durumunu yansıtarak ortaya çıkarır, sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Bu burcun bitkiler dünyasındaki totemi karaçamdır. Karaçam filizleri gıda olarak kullanılırken, ağacın kendisi özellikle solunum sistemi hastalıkları için çok faydalıdır. Baykuş insanı kendine verilen olanakları, verileri kullanıp ve dengelerse, karaçam gibi görkemli olabileceğini yine karaçamdan öğrenebilir. Bu insan ağacı gibi, yumuşak ama güçlüdür. Bu içsel güç, hep doğru yola yönelebilmekten, başkalarını da kendileri için yararlı olana yöneltmekten gelir. Baykuş insanı doğuştan sahip olduğu adalet duygusuyla, her durumda gördüğü haksızlıklara karşı çıkar. Güçlü içgüdüleriyle başkalarının da yüreğini okuyabilir, ruhsal düğümlerini çözme konusunda yardımcı olabilir. Bu burcun uğurlu rengi yeryüzünü örten gecenin siyahıdır. Gece biçimlerin silindiği, günün hareketli yaşantısının yerini düşünceye bıraktığı zamandır. Gecenin siyahı, her şeyi yeniden doğurabilecek, her şeyi gizleyen ve örten siyahtır. Bu siyah sayesinde Baykuş içgüdülerinin ve varlığının derinliklerinden gelen bilgileri yüzeye çıkararak, yaşamına yön verebilir. Baykuş burcunun hayvanlar dünyasındaki totemi, Kuzey Amerika ve Kutuplarda yaşayan, gece avcısı olan Kutup Baykuşudur. Kutup Baykuşları, kutupta ve ormanlarda yaşarlar. Baykuş burcundan olan insan da totemi gibi, soylu bir izlenim yaratır. Gururlu ve dik bir duruşu, dengesi yerindeyse, saygı ve sevgi uyandıran havası vardır. Kendi içine dönük olduğu, okuduğu, duyduğu, yaşadığı şeyleri özümseyebildiği için, genellikle dış görünüşü, öğrencilerini etkileyen iyi bir öğretmen gibidir. Baykuş insanı bu çekiciliğinden yararlanarak, önce insanları kendisine bağlar, sonra da bilgilerini büyük bir cömertlikle onlara aktarır. Baykuş hem kuramsal olarak, hem de uygulamada sağlam bir adalet duygusuna sahiptir ve kendisine haksız gelen hiç bir şeye tahammülü yoktur. Haksızlıkla karşılaştığı zaman, yüksek sesle duyurarak, haksızlığın üstesinden gelmeye çalışır. Bu çağrı genellikle herkesin iyiliği içindir. Baykuş insanı gerekli gördüğü zaman başkasının yönetimine girebilse de, aslında çok güçlü bir bağımsızlık duygusuna sahiptir. Bazen de kendi düşüncelerine dönerek, çevresiyle olan bağlarını adeta koparır. Varlığının derinliklerini gizlemekten hoşlandığı için, gerçekten açılmasını gerektirecek yakın ilişkiler kurmaktan kaçabilir. Baykuş insanı Aladoğan ve Mersinbalığı bireyleriyle büyük bir uyum içindedirler. Susamuru ve Karga da iyi ilişki kurabildikleri burçlardır. Baykuş, Geyik ile muhteşem bir bütünleşme yaşar.
  • Whatsappta paylaşın