Puma


" Kıvrak! "

Mineral - Firuze

Rengi - Yeşil

Kendi alanlarına ve özeline düşkün. Duygusal ama duygularını göstermeyen. Zor güvenen ve ihtiyatlı. Ruhsal bir avcı. Evine düşkün. Yalnızlık duygusu güçlü. Sezgileri yüksek. Kıvrak zekalı. Akıl almaz bir düşgücü. Köşeye sıkıştıklarında kavgacı ve atik. Güvendiklerine tüm yüreği ile sevgi gösterme. Anlaşılması zor, gizemli. Güçlü sezgiler. Duygularını baskı altında tutma eğilimi. Atik bir ruhsal koşucu. Başkalarının göremediğini gören. Romantik.

Bu dönemde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi puma, bitkiler alemindeki totemi sinirotu ve madenler alemindeki totemi ise, firuzedir. Uğurlu renkleri firuze rengi olan, mavi-yeşil’dir. En eski süs taşlarından birisi olan firuzede bir çok gizemli gücün saklı olduğu söylenir. Gökyüzünün rengini bu taştan aldığına inanılırdı. Firuze taşıyan insanların korunduklarına dair de inançları vardı. Puma burcu insanı da taşı gibi, bir çok olağanüstü güce sahiptir. Bu insanın doğal şifacılık gücü çok gelişmiştir. Yardımlarıyla yaşamın ve evrenin çeşitli gizemleri çözülebilir. Aynı firuze gibi, Puma insanı da gökyüzü ile bağlantılıdır. Yaşamın pek çok alanında diğer insanların farkedemediği şeyleri görebilir.Ama gerçeği tam olarak yakalayabilmesi için, firuze gibi iyi işlenmiş olması gerekir. Eğer gerekli yaşam deneyimiyle kendini geliştirme ve işleme konusunda sağlam bir isteme sahip olamazsa, bu doğal gücü kendine karşı dönüşür. Puma’nın bitkiler alemindeki totemi sinirotudur. Sinirotu pek çok çeşidiyle her derde deva bir bitkidir. Şifalı yanıyla Puma insanına benzer.Ama sinirotununun da dikkatli kullanılması ve Puma insanının ruhu gibi iyi işlenmesi gereklidir. Özellikle Puma’ın ayaklardan çektiği problemlere çok iyi gelir. Bu burcun uğur rengi de, firuze taşının rengi olan, turkuvazdır. Arayış içinde olan, duyguları güçlü, kendisiyle mücadele eden ve melankoliye yatkın bir insan rengidir.Lekesiz saf bir mavi, çıkarsız, sanatsal ve ruhsal duyguların simgesidir. Maviyle yeşilin karışımı, ruhla kişilik, yerle gök arasında denge kurmak için Puma insanına gereklidir. Puma, maviyle olduğu kadar yeşille de kaynaşması gerektiğini unutmazsa, neşesini korumayı, kendine gerekli dengeyi yitirdiğinde fiziksel ve ruhsal huzuruna yeniden kavuşmayı öğrenebilir.Bu dönemde doğan insanların hayvanlar dünyasındaki totemi pumadır. Kedigiller arasında en iyi tırmanıcıdır puma.Yuvasını genellikle kayalık bölgelerde, derin oyuklarda ya da sık çalılıklar arasında kurar.Pumanın tiz ve yüksek bir sesi vardır. Ender bağırır ama sesi de korkutucudur. Çok iyi avcı olan puma etle beslenir. Av bulamadığı zaman, daha küçük hayvanlarla yetinir.Bazen bütün bir gün ya da tüm bir gece ağacın ya da kayanın üstünde tüneyerek, avını pençesine düşürünceye kadar bekler. Pumalar eşleştikleri zaman genellikle dişileri etkin rolü üstlenir.Totemi puma olan insanların bu soylu hayvana benzeyen pek çok özelliği vardır. Puma insanı da sık sık çevresiyle anlaşamadığı duygusuna kapılarak, kendi düşünce ve ruh dünyasının doruklarına çekilir. Çok duyguludur, küçük şeylerden bile incinebilir. Aynı puma gibi, Puma insanı da kendi içine çekilip, kendisi ve dünya üzerine düşünebileceği bir sığınağa ihtiyaç duyar. Puma gibi iyi bir tırmanıcı olan bu kişi, insan ruhunun yüceliklerine doğru ilerlemek ister. Puma gibi, bu burcun insanı da, ister kişisel yaşamının bir parçası olsun, isterse iş ve arkadaşlık ilişkilerini kapsasın, kendi alanını belirlemek ve dışarı karşı kapatmak eğilimindedir. Özellikle kendi kişisel duyguları söz konusu olduğunda, Puma son derece suskundur. Kendini iyi hissettiği zaman çevresindekiler onun sohbetinden çok hoşlanır, fakat bu konuşmalar sırasında karşısındaki kişiye iyice güveninceye kadar, kendi gerçek benliğiyle ilgi hiç bir ipucu vermez. Başkalarının düşüncelerini sezme yeteneğinde olduğu için, diğer insanların hoşlandığı ya da ilgilendiği konuları hızla kavrar ve onlara yardımcı olmak amacıyla bu konulardaki görüş ve düşüncelerini hoş bir ifade ile açıklar. Puma burcu en iyi Bozayı insanı ile bütünleşir. Ağaçkakan ve Yılanlar ile de iyi anlaşır. Kunduz ve Yabankazı bireyleri de diğer iyi anlaştığı burçlar arasındadır.

  • Whatsappta paylaşın