Toprak burçları biçim verir, altyapısını kurar ve meydana getirir. Zodyağın üreticileridir ve olayları gerçekleştirirler. Kendilerinin yada yakınlarının rüyalarını gerçekleştirirler. Çizim yapmaktan bütçe çıkarmaya, iş programından iş akışına ve zamanında bitirmeye kadar bir işin tüm evrelerini iyi kavrar ve yaparlar. Kendilerini yaptıkları işe adayan, sorumluluk sahibi kişilerdir. Başarılarının büyük bir bölümünü pratik olmalarına ve ellerindeki kaynakları iyi kullanmalarına borçludurlar. Gerçekçidirler ve kavrama yetenekleri gelişmiştir. Son derece dakiktirler ve zamanlamaları iyidir. Sadık, sabırlı ve dengelidirler. Tedbirli, tutucu bir kişiliğe sahip oldukları için ani kararlar vermez, adımlarını düşünerek atarlar. Bu sayede paraları, zamanları ve enerjilerini boşa harcamazlar. Uzun vadeli planlar yaparlar. Son derece hırslı, kararlı oluşları ve kuvvetli iradeleri ile istedikleri konularda çok başarılı olurlar. Boğa burcu toprak grubu özelliklerini sahip oldukları ile ve güvenlik arayışı ile ve güvenlik arayışı ile gösterir. Boğa burcunun duyarlı ve maddeye düşkün yapısı onları çok iyi müze yöneticileri yapar. Değerli sanat eserlerini, değerli şeyleri toplamaya ve korumaya meraklıdır. Başak'taki toprak grubu özellikleri ise sağlık konularına düşkünlük şeklinde kendine gösterir. Bir çok doktor, biyolog başak burcundandır. Başak burcu 6. evin yöneticisidir ve sağlık, günlük işler, servis konularını yönetir. Başka bir deyişle Başak'lar toprak grubu özelliklerini araştırma, düzenlilik dakiklik ve çalışkanlıkları ile ortaya koyarlar. Yaptıkları işi en ince detayına kadar inip, kusursuz hale getirirler. Başak'lardan büyük yazarlar, yöneticiler, kütüphaneciler, muhasebeciler çıkar. Düzen ve dikkat isteyen işlerde kusursuzlardır. Oğlak burcu, toprak grubu özelliklerini devlette ve büyük işletmelerdeki hiyerarşideki konumu ile gösterir. Büyük firmalar ve devlet, düzen olmadığı takdirde büyük karmaşa olacağının bilincindedirler. Oğlak burcu emir-komuta zincirini iyi anlar ve hiyerarşiye saygı gösterir. Bu yüzden de büyük kuruluşlarda eninde sonunda yetki sahibi ve itibarlı kişiler olurlar. Oğlak burçları büyük şirketlerde bölüm başkanı ya da şirket yöneticileri olur.

  • Whatsappta paylaşın