Oğlak

Tarih - 22 Aralık - 20 Ocak
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Toprak
Nitelik - Öncü
Taşı - Lãl
Ünlüler -

Benjamin Franklin, Henry Miller, Moliere, Isaac Newton, Elvis Presley, Joan Baez, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Martin Luther King, Mao Tsedung, Hz. İsa

Öncü gruptan Oğlak, olayları başlattığı zaman sonuçları zaten kafasının içinde hazırdır. Oğlak burcu toprak grubundan olduğu için amaçlarını planlı bir şekilde uygulamaya başlar, düşünerek hareket eder ve hiç bir zaman acele etmez. Onu motive eden şey ise Boğa burcu gibi para kazanmaktan çok toplum içinde tanınmaktır. Oğlak burcu işi yüzünden saygı duyulmak ister. İmzasını attığı her işi en iyi şekilde yapmak ister. Kendisi nerede ise bir Başak kadar yaptığı işe adar. Lider olabilecekleri işlerde çalışmak, isim yapmak ve tanınmak isterler. Pratik Oğlak burcu insanı, az para olsa da gösterişli bir yönetici pozisyonunu kabül eder. Böylece bir sorumlulukla, şimdi olmasa bile ileride çok para kazanacağını düşünür.


Zodyak'ın onuncu burcu, disiplin, sorumluluk duygusu ve ders verici nitelikleriyle tanınan Satürn gezegeninin çocukları Oğlak'lar. Astrolojide onuncu ev, dünyevi başarılar ve kariyerle yakından ilgilidir. Hırsıyla toplumsal basamakların en üst katmanlarına tırmanmayı seven Oğlak burcunun onuncu evi yönetmesi de elbette tesadüf değildir. Bir toprak grubu olan Oğlak öncü nitelik taşır. Bu özellikler Oğlak burcunun karakteristiğini çizer.

Bay-Bayan Mesafe

Oğlak Zodyak'ın en tutarlı belki de en ciddi burcudur. Bu bağımsız, kaya gibi karakter pek çok değerli özelliğe sahiptir. Genel olarak Oğlak'lar, güvenli, iradesi güçlü, duygusuz, zeki, pratik, sorumluluk sahibi, çalışkan, muhafazakârdır. Aşırı uçlarda düşünen ve yaşayan insanlara şüphe ile yaklaşır. Kendileri için hedefledikleri yol ne kadar uzun olursa olsun ve ne kadar sürerse sürsün amaçlarına ulaşıncaya dek ipin ucunu bırakmazlar. Üstlendikleri her işi sorumlulukla ele alan, güvenilir insanlar ve çalışanlardır. Onlar Koç, Aslan, Yay gibi daha öncü, yaratıcı sayılan burçların başlattıkları projeleri sonlandırmayı başaran insanlardır. Bu nedenle çalıştıkları yerin kısa zamanda gözdesi olurlar.

Kendi değerini yaratan insan

Oğlak'lar kendi kendilerini yaratırlar. Hem kendileri hem de başkaları için yüksek standartlar koyarlar. Becerikli, kararlı yöneticiler olurlar. Kendilerini eleştirirken dürüsttürler ya da en azından olmaya çalışırlar. Üstlerinin disiplinli olmasını ister, bu disipline saygı gösterir ve altlarında çalışanlardan da aynı saygıyı beklerler. Yöntemlilikleri, eğilmezlikleri, inatçılıklarıyla her türlü zorluğa dayanır, ailelerini ve işlerini kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Başkaları çoktan işi bırakıp gittiğinde ya da yoldan çekildiğinde onlar kalır ve uzun süreli çalışmalarıyla amaçlarına erişirler. Pratiklik yeteneklerini hırslarıyla birleştirip, her türlü projeyi gerçekleştirecek bir kapasiteye sahip olurlar. Bu nedenle daima aranan, yüksek ücret verilen çalışanlar olurlar. Amaçlarım gerçekleştirmek için sıkı planlar yaparlar. Bu amaçlarının arasına zengin olmak da dahildir. Cimri değil ama ekonomiktirler, minimum çaba ve harcama ile büyük sonuçlara ulaşabilirler. Organizasyon yetenekleri nedeniyle aynı anda birkaç proje üzerinde çalışabilirler.

Adil ve talepkâr

Otoriteye saygı duyarlar. Ancak yüksek mevkilere eriştiklerinde; çalıştıkları alanda o işten doğrudan sorumlu olanların fikirlerini de duymak isterler. Yüksek bir otorite figürü olduklarında, altlarında çalışanların da kendi gösterdikleri disiplini göstermelerini ve görevlerini en yüksek standartlarda gerçekleştirmesini beklerler. Hem adil hem de talepkârdırlar. Oğlak'lar şirketin en eğlenceli insanları değillerdir. İçe kapanıklıkları, tutuculukları, yenilikten çok geleneğe önem verişleri, mizahtan yoksun oluşları onları en sevilen şahsiyet yapmaz. Ayrıca az çok kötümserliğe, melankolikliğe eğilimleri vardır. Oğlak eğer özel hayatında, amaçlarında başarısızlığa uğrarsa melankoliye kapılabilir. Ekstrem durumlarda, bu eğilimleri onu depresif bir insan yapar. Vecit bir mutlulukla perişan bir depresyon sarkacında gidip gelir. Bu durumun sürmesi halinde, yardım almalıdırlar. Bu nedenle birçok Oğlak saatlerini meditasyonda harcar ve bu tür duygularını kontrol altına almaya çalışır. Ruh halindeki değişikler nedeniyle biraz kaprisli görünürler. Şaşırtıcı bir biçimde önce neşeli, sonra sessiz, içe dönük olabilirler. Oğlak'lar bazen hiç beklenmeyen konuşma patlamaları yapabilir, mantıksız sözler söyleyebilir ve bu halleriyle her şeyi mahvedebilirler. Bazılarında bu karakteristik hayli fazladır. Yine Oğlak'larda, beklenmeyen bir başka özellik de doğaları şüpheci, gerçekçi olmasına karşın okültizme, gizemli şeylere duydukları ilgidir.

Rakiplerine tuzak kurarlar

Bazen çok kurnaz olabilirler. Derin düşünürler, en güvenilir seçeneğe karar vermeden önce bütün olanakları araştırırlar. Mükemmel bir hafızaya sahiptirler. Bilgiye karşı doymak bilmez ancak yöntemli bir açlıkları vardır. Rasyonel, mantıklı, net fikirlidirler. Konsantre olma yetenekleri mükemmeldir. Tartışmalardan hoşlanırlar çünkü tartışmalar onlara zekâlarını gösterme imkanı tanır. Tartışma sırasında hasımlarını, tuzaklarına çeker ve sonra onları mantıklarıyla mahcup duruma düşürürler. Kişisel ilişkilerinde sık sık rahatsız bir halleri vardır. Ben merkezci olduklarından, tanımadıkları insanlara karşı şüpheci ve ihtiyatlı davrandıklarından, başkalarının işine karışmaktan ve başkalarının onların işine karışmasından hoşlanmadıklarından onları anlamayacak insanları kendilerine çekerler.

Güçlü düşman

Rasgele tanıdıklarla diplomatça, taktik güderek konuşurlar. Ağızları da son derece sıkıdır. İyi arkadaşlıklar kurarlar, arkadaşlarına da sadıktırlar ama daha sonra acılaşabilir, güçlü düşmanlar haline gelebilirler. Bazen karşı cinse soğuk davranıp, sevgi ırmaklarını temkinli bir akışa bırakarak, sınava tabi tutarlar. Sevdiklerinin evlilik için doğru kişi olup olmadığını anlamaya çalışırlar. Evlendiklerinde sadıktırlar ancak kıskançlığa eğilimleri vardır. Birçok Oğlak hayat boyu aynı kişiyle evli kalır. Oğlak'lar matematik, para piyasası ve müzikle ilgili alanlarda meslek seçerler. Ekonomist, finansçı, banker, spekülatör, yönetici ve emlakçı olabilirler. Uzun vadeli, planlama, çok çalışma gerektiren projelerde başarılı olurlar. Bürokratlıkta da iyidirler. Tartışma yetenekleri ve diyalektik sevgileri onları iyi birer politikacı da yapar. Özellikle personel üyeleriyle fazla yakınlık geliştirmeden, yönetimde ve organizasyonda yetki sahibi olabilecekleri eğitim kurumlarda çalışmaktan hoşlanırlar ve mükemmel öğretmen olurlar. Eğer ellerini kullanarak çalışıyorlarsa mühendis, çiftçi ve inşaatçı olmaları da mümkündür. Bazı Oğlaklar eğlence dünyasında da kariyer yapabilir.

  • Whatsappta paylaşın