Başak

Tarih - 24 Ağustos - 23 Eylül
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Toprak
Nitelik - Değişken
Taşı - Sardoniks
Ünlüler -

Ray Charles, Ingrid Bergman, Agatha Christie, Greta Garbo, Leo Tolstoy, D.H. Lawrence, Sophia Loren, Friedrich Nietzche

Başak burcu, ikizlerden daha pratik en az onun kadar akıllıdır. Başak insanı özellikle haberleşme kabiliyetini kullanabileceği konulara odaklanmak ister. Başak, kendini bir sürü konu ile ilgilenerek dağıtmaz ama oda kendini detaylarda kaybeder. Hiç bir burç Başak kadar titriz, detaycı, dikkatli, dakik ve kusursuzluk peşinde değildir. Çalışkan Başak hep birşeyler yapmak, üretken olmak ister ve yaptığı işi en iyi şekilde yapmak için çaba gösterir. Boşa zaman geçirdiği zaman kendini kötü hisseder. Toprak burcu olan Başak' ın organize etme, karşılaştırma, ölçme, değer biçme ve kusursuz hale getirme yetenekleri çok gelişmiştir. Değişken burçtan olduğu için kesinlikle katı bir insan değildir. Kolay uyum sağlayabilen hatasını farkettiği anda hemen vazgeçebilen bir kişidir.


Zodyak'ın altıncı burcu, iletişim, zekâ gezegeni Merkür'ün çocukları Başak'lar. Toprak grubuna aittirler ve nitelikleri değişkendir. Astrolojide altıncı ev sağlık ve hizmet evidir. Bu evin özellikleri, Başak'ın Latince "bakire" anlamına gelen Virgo adıyla birleştiğinde, Başak karakteristiği hakkında bir hayli bilgili olmamızı sağlar. Başak, Zodyak'ta bir dişi tarafından temsil edilen yegane burçtur. Grubu olan toprak ve değişken niteliği de onun hakkında epey bilgi verir. Bakire'nin, temiz, saf, el değmemiş, kusursuz, iffetli, düzgün anlamları Başak'ların karakteristiğini anlamamız konusunda bir hayli zihin açıcı olur.

Duygularını göstermekten çekinirler

Genel Başak karakteristiğine bakıldığında, ilk ağızda şunlar söylenebilir; gözlemci keskin zekâlı, eleştirel, mantıklı, sabırlı ve pratik insanlar. Bir toprak grubu olarak Başak, genelde statükonun devamından yana tavrını koyar. Bunun daha mantıklı ve güvenceli olduğunu düşünür. Duygusal olarak soğuk biri olduğu izlenimini verir. Bazen bu soğuk görünümleri öylesine ileri gider ki, gerçek dostluklar, yakınlıklar kurmakta zorluk çekerler. Ölçülü, temiz ve titizdirler. Kendini salıvermeyi, hayatın akışına bırakmayı reddeden bir tavırları vardır. Mükemmelliyetçilikleri sorun yaratabilir. Son derece eleştirel oldukları halde kendileri eleştiriye katlanamazlar. Merak, tipik bir Başak özelliğidir. Ayrıntılara önem veren zekâsı ve mükemmelliyetçiliği bazen ağaçlardan ormanı görmesini engelleyebilir.

Derin akan nehir

Yüzeyde duygusuz görünmelerine karşın çoğu Başak derinlerinde fazlasıyla duygu saklar. Ancak bunu gösteremez, göstermekten çekinir, çünkü insanlara güvenmez. Aslında temel olarak kendilerine ve yargılarına karşı bir güvensizlik taşırlar. Kendilerinin dünyevi anlamda eksikleri olduğunu, yeterince pratik, sofistike, dışa dönük olmadıklarını düşünürler. Bu nedenle, bir tür kendilerini gizleme sanatı geliştirmişlerdir. Kendileri hakkında endişe ve kuruntularını gizlemek için, insanlarla pratik ve somut konularda, arkadaşlık, yakınlık kurmayı yeğlerler. Böylelikle kendilerini açığa vurmaktan kurtulurlar. Aslında nehir hâlâ derin akmaktadır. Gösterişsiz, neşe dolu, duyarlı, basiretli, konuşkan, bilge ve zeki görünürler. İnsanların sorunlarını büyük bir pratiklikle ele alır, anlayışla karşılar ve çözüm bulurlar. Ancak aynı pratikliği ve rahatlığı kendi özel ilişkileri konusunda yapmaya muktedir değillerdir.

Araştırmacı, yöntemli ve çalışkan

Gerek Başak kadınında gerek erkeğinde onu çekici kılan bir şımarıklık ve vakurluk vardır. Sembolü bakire olan Başak'lar kolay kolay evliliğe yanaşmasalar da, evliliğin getireceği bağlılıktan ürkseler de, evlendiklerinde son derece şefkatli eşler olurlar. İyi bir eş olmakla kalmaz, iyi bir aile de kurarlar. Ancak, Başak'ların sevme ve sevişme biçimi çok tutkulu değildir. Teknik olarak mükemmel olsalar bile tutkunun doğasından uzak durmayı yeğlerler. Bu nedenle, aşırı duygusal, derin, yoğun partnerlerle anlaşmaları çok da kolay olmayacaktır.

Kusursuz ve mükemmelliyetçi

Entellektüel, araştırmacı, yöntemli, mantıklı, çalışkan ve öğreticidirler. En karmaşık problemleri dahi, zihinsel maharetlerini son derece net analiz etme kapasiteleriyle birleştirerek çözerler. Ayrıntıları yakalayan, keskin bir gözleri vardır. Bu nedenle bazen ayrıntıya fazlaca takıldıklarından, bütünü görmeyi unutabilirler. Başak'lar gerçekçi olmalarına karşın, kesin olmakta, kesin sonuçlara varmakta o kadar hızlı değillerdir. Elleri son derece pratiktir. Ellerindeki maharet onları iyi birer teknisyen yapar. Mekanik konusunda bir dahi olabilirler. Kusursuzluk, işkoliklik ve insaf duygusu temel özellikleridir. O denli mükemmelliyetçidirler ki, en küçük şeyin bile ters gitmesi bütün şevklerini kırar. Bir sorunun bütün yönlerini görme kapasiteleri yüzünden, soyut teorilerde, konularda başarılı olamazlar. Farklı görüşlere saygı duyarlar, ancak felsefi kavramları anlamakta zorlanırlar. Bocalarlar, çünkü kendi ulaştıkları sonuçlara güvenmezler. Başak'lar bütün bu özellikler göz önüne alındığında iyi bir liderden çok iyi birer ikinci adam olurlar. Sorumluluk onları zorlar, genellikle bir liderde olması gereken stratejik vizyon genişliğinden de yoksundurlar. Bu nedenle Başak'lar iyi birer strateji uzmanı ve başarılı bir katılımcıdır. Kendilerine olan güvensizliklerini insanlara da yansıttıklarından, amirlerini güç beğenen, sürekli kusur bulan insanlar haline gelirler.

Dil sihirbazı

Sanat, bilim ve özellikle de dil konusundaki yetenekleri müthiştir. Dili, düzgün, net, bilinçli ve resmi bir biçimde kullanmakta üstlerine yoktur. Dilin edebi soyutlamaları yerine gramer ve etimoloji konusunda daha başarılıdırlar. Alıntılarla araları iyidir, çünkü güçlü bir hafızaları vardır. Ayrıca, teknik çizim, araştırma ve benzeri konularda bir hayli maharetlidirler. Pratik problemler zihinlerinde uyarıcı etki yapar. Para konusunda dikkatlidirler, istatistiğe olan ilgileri onları kütüphanecilik, muhasebecilik gibi konularda son derece başarılı hale getirir. Aynı zamanda iyi bir editör, fizikçi ve eczacı da olabilirler. Başarıyı sosyal yardım işlerinde de yakalamaları mümkündür. Doktor, öğretmen, psikolog, sekreter, teknisyen, araştırmacı, müzisyen ve yazar olarak başarılı olabilirler. Hem erkek hem de kadın Başak'ların tarihe derin bir ilgileri vardır. Eğer kendi başlarına iş kurarlarsa analitik düşünme yetenekleri ve kurnazlık kabiliyetleri doğru yoldan sapmalarına yol açabilir. Oysa Başak'lar genel olarak hilekârlığa direnen, dürüst insanlardır. Başak kadınları moda endüstrisinde başarılı olabilirler. Giyim konusunda doğuştan yetenekli olan Başak kadınları trendsetter olabilirler. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler Başak'lar yeni fikirleri özümserler, fakat hiçbir zaman tedbiri elden bırakmaz, geçmişte değerli olduğunu düşündükleri konuları bir kenara atmazlar. Kır yaşamını severler ancak iyi bir çiftçi oldukları söylenemez. Çiftçiliği ancak hijyen ve temizlik anlayışlarına uygun hale getirebilirlerse yapabilirler.

Şeytan ayrıntıda gizlidir

Zodyak'taki her burcun kusurları olduğu gibi Başak'ların da kusurları vardır. Başak'ların en büyük kusuru, erdemlilik konusunda hayli aşırıya kaçmalarıdır. Aşırı titizlik, ketumluk, eski moda bir iffetlik haline dönüşen alçakgönüllülük, dediğim dedikçilik, yerli yersiz eleştiri, sürekli kusur bulma, ayrıntılara haddinden fazla takılma gibi. Aslında Başak'lar ayrıntılarla kılı kırk yararken, daha geniş, önemli konularda kararsız kalırlar. Bu özellikleri nedeniyle de küçük sorunları dağ gibi sorunlar, krizler haline getirirler. Bu eğilimleri onlara zarar verir. Öngörülülükleri hilekârlığa, aşırı titizlikleri de hipokondriyaya dönüşebilir.

  • Whatsappta paylaşın