Akrep

Tarih - 24 Ekim - 22 Kasım
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Su
Nitelik - Sabit
Taşı - Opal
Ünlüler -

Martin Luther, Alfred Nobel, Pablo Picasso, Marie Curie, Indira Gandhi, Katherine Hepburn,Dostoyevski, Troçki, Albert Camus, Voltaire

Su grubundan Akrep burcunun görevi kendisine başkalarının duygularını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektedir Akrep burcunun amacı başkasının karara varmasını, bu kararda kalmasını ve ilerlemisini sağlamaktadır. Kişiler arası ilişkilerde, satış işlerinde, pazarlıkta çok iyidirler. Kontrol etme isteği yüzünden kıskanç ve posesif olabilir. Akrep burcundan bir çok insan iyi çok iyi ama kötüleşince korkunç tipler olabilirler. Akrep burcundan olan bir kişinin içinde büyük bir enerji kaynağı olduğunu hissedersiniz. Onun fikrini değiştirmeniz nerede ise imkansızdır. Sabir gruptan aldığı özelliklerle çok inatçıdır. Yine bu özeliğinden dolayı sevdiklerine çok bağlıdır. Akrep burcu yoğun tutkularından dolayı büyüleyici olabilirler.Soluk sarımsı renkte bir akrep, doğal olarak bu burcun da simgesi.


Zodyak'ın sekizinci burcu, güç, nükleer enerji, yeraltı, ölüm ve yeniden doğuşu temsil eden Plüton gezegeninin yönettiği Akrep'ler. Su grubundan olan Akrep'ler sabit nitelik taşırlar. Astrolojide sekizinci ev, doğum ölüm, yeniden doğuş ve seksle ilgilidir. Akrep'in ikinci gezegeni de cinsel enerji, atılım ve ataklığın gezegeni Mars'tır. Belki de bu nedenle ölüm, ihtiras,derinlik, kıskançlık, güç, seks, kudret gibi temalar Akrep'lerle yakından ilişkilidir. Akrep'in seks konusundaki efsanesinin temel kaynağı da budur

Yoğun enerji

Akrep'ler Zodyak'ın en yoğun, en engin, en güçlü karakteridir aslında. Genellikle Akrep'ler son derece kontrollü, sakin görünürler. Oysa bu dıştaki uysallığın altında, duygusal enerjileri sessiz bir ajitasyonla akar. Yüzeydeki sakin denizin hemen yanında bir volkan kaynamaktadır. Bu kaynayan volkanı herkes fark edemez. Ancak algıları açık kişiler; bu bastırılmış agresyonu, yoğun zorlayıcılığı, manyetik yoğunluğu, sakin görünüşün altında gizlenen garip hipnotik kişiliği anlayabilir. Akrep'ler geleneksel sosyal ortamlarda, zevkli sohbetler eden, gururlu, biraz içe dönük, cana yakın ve kibar insanlar olarak görünürler. Ancak nüfuz edici bakışları, çevresindekilerin içine işler ve insanlar kendilerini Akrep'lerin önünde çıplak, savunmasız hissederler. İhtiyatlılık günlük yaşamlarında Akrep'lerin ayrılmaz bir parçasıdır. Kendi kendilerini disipline etmeye had safhada ihtiyaç duyarlar, çünkü kendilerini diğer insanlardan ayıran niteliklerinin farkındadırlar. Yoğun enerjilerini bırakılarsa olacaklardan ürkmektedirler aslında. Bu yaradılışlarının iyiye de kötüye de kullanılabileceğini bilirler.

İkna kabiliyeti, dayanma gücü Akrep'ler inanılmaz bir direngenliğe ve müthiş bir irade gücüne sahiptirler. Bütün bu irade gücüne rağmen, yoğun bir duyarlılıkları vardır ve duyguları kolayca harekete geçer. Aşırı duyarlıdırlar. Onlar için ya hep ya hiç söz konusudur. Sevdikleri ve sevmedikleri kesin çizgilerle ayrılmıştır. Kolay incinebildiklerini bildikleri için, kötü niyetli olsun olmasın en küçük bir yaralama ve aşağılamayı hemen fark ederler. Bunu fark eder etmez de, vahşi bir öfkeye kapılırlar. Bu vahşilik, kendini yıkıcı sözlerle açığa vurur. Onları incitenlere verdikleri karşılık hayat boyu unutulmayacak bir düşmanlık gösterisi, eylemi olacaktır. Çünkü Akrep'ler nefret ettikleri biri ya da bir şeye karşı sadece eleştirel bir tavır almakla yetinmezler. Ancak her zaman durum bu kadar kötü olmaz. Yoğun enerjilerini yapıcı bir biçimde dizginlerler, kendine güvenlerini kurnazlıkla hafifletir ve amaçlarını onları sevenlere alicenaplıkla yöneltirler.

Affetmeyi bilmezler

Yoldaşlarıyla ancak onlar lider pozisyonunda olduklarında ilişki kurabilirler. Karakterlerini anlamayan kişilere karşı müthiş bir körlük geliştirmişlerdir. Kasti bir zalimlikle bütün kinlerini açığa vururlar. Çok talepkârdırlar, hataları affetmezler. Belki de bunun nedeni kendi kusurlarının farkında olmamalarıdır. Aslında kendilerine duydukları nefreti, arkadaşlarına karşı mantıksız bir gücenme şeklinde ifade etmektedirler. Buna rağmen Akrep'lerin çok sağlam dostlukları vardır. Akrep'lerin olumsuz yanlarından biri de artık gerekli olmadıklarında arkadaşlarından uzaklaşmalarıdır. Ancak iyi huylu bir Akrep bu özelliğinin farkındadır ve bununla mücadele etmeye çalışır. Akrep'ler mantıksal zekâlarını hayal gücü ve sezgi ile dengeleyebildikleri için şanslıdırlar. Doğuştan sahip oldukları, eleştirel algı yeteneği ve analiz kapasitesi sayesinde genellikle ortalamanın çok çok üzerinde bir mükemmeliğe ulaşırlar. Akrep'lerin Zodyak'taki bütün burçlardan fazla dehaya erişme kapasiteleri vardır.

Karizmatik ve kinci

Ancak bu karizmatik, Akrep karakteri yanlış yola saparsa kötülüğün, azgınlığın uç noktalarına ilerleyebilir. Akrep doğasının zararlı eğilimleri diğer burçlardakilerden fazladır. Geleneğe karşı asi eğilimler gösterebilirler. Politik aşırılık, kurulu düzene olan nefret onları acımasız teröristler haline getirebilir. Pusuda bekleyen kincilikleri, agresiflik ve zalimlik, kibir, marazi kıskançlık gibi aşırı uçlar Akrep'lerin hatalı yanlandın Bir başka aşırı uç ise Akrep'lerin erteleme hastalığıdır. Büyük ve yoğun kapasitelerine rağmen, gerek Akrep erkekleri gerekse kadınlarında tembellik eğilimi görülebilir ve kendisinin bu haline göz yumabilir. Harekete geçmek yerine, yakın dostlarının destek ve övgüsünü talep ederler.

Gizeme duyulan ilgi

Akrep sayısız yetenekle doğmuştur. Bu nedenle birçok is alanında büyük başarılar elde ederler. İçlerindeki yoğunluk dışarıya buz gibi bir kendini kontrol ve uzaklık olarak yansıdığından, soğukkanlılık gösterilmesi gerekli mesleklerde, özellikle başarılı olurlar; cerrahlık, bilim adamlığı, ordu gibi. Analiz, araştırma, gizem çözme ile ilgili her meslek onlara uygundur. Bu nedenle polis, dedektif, ajan, hukukçu, psikiyatr olabilirler ve bu alanlarda kelimenin her anlamıyla birer üstat olma kapasiteleri vardır. Ayrıca çok inandırıcı vaizler ve çok başarılı diplomatlar da Akrep'ler arasından çıkar. Gizeme, bilinmeyene, okültizme ilgi duyarlar; bu nedenle farklı deneyimler yaşamak üzere gerçeğin öte yanındaki birçok alana kayabilirler.

Seksi Akrep

Akrep seksin simgesidir. Akrep'ler tutkulu âşıklardır ve bütün burçlar içinde tensel olarak, en enerjik olanlar yine Akrep'lerdir. Akrep'ler için sevişmek, sevdikleriyle kutsal bir tören yapmak anlamını taşır. Ona göre sevişmek, içerdeki ve ruhtaki güzelliğin dışarıya yansıtılmasıdır. Sevişirken, kendilerinin de ötesinde, kendilerini aşan bir şekilde, mistik bir esriklikle partnerleriyle birleşir ve bu birleşmenin anlamını büyük bir "bir"liğin oluşması olarak görürler. Bu birleşme tenlerin olduğu kadar ruhların da evliliğini gerçekleştirmek için yapılır. Seks bu nedenle Akrep için çok önemlidir. Tutkunun en yüksek noktalarını içlerinde barındırırlar. Ancak bazen bu tutku onları sefahat ve sapkınlığa da götürebilir. Tensel zevklerin ve erotizmin sadist birer canavarı haline gelebilirler. Duyguları o kadar yoğundur ki; aşkları en yüksek seviyede ve ideale en uygun olduğu zaman bile; kendilerini trajik, şiddet dolu bir durumun içinde ve talihsiz bir âşık olarak bulabilirler.

  • Whatsappta paylaşın