Yengeç

Tarih - 22 Haziran - 22 Temmuz
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Su
Nitelik - Öncü
Taşı - İnci
Ünlüler -

George Bush, Julius Caesar (Sezar), Lady Diana, Kenan Evren, Louis Armstrong, Nelson Rockefeller, Yul Brynner, Ernest Hemingway, Hermann Hesse, Kafka, Pablo Neruda

Yengeç burcu, insanların duygularını, farklı duygusal ortamları araştırır ve yaşar. Su burcu olan Yengeç, öncü burçlar arasında hırslarını ve bağımsızlık arzusunu en kurnazca dile getirendir. Yumuşak görüntüsüne rağmen öncü grubun tüm özellikleri aynı güçle, Yengeç' te de bulunmaktadır. Sık değişen duygulara sahip Yengeç burcunun çok zengin bir iç dünyası vardır. Yeniliklerden hoşlanmamasına rağmen gerektiği zaman değişiklikleri başlatıp kabullenebilir. Yengeç burcu, başka sadece Balık burcunda bulunan yoğun bir şefkat ve merhamet duygusuna sahiptir. Derin iç dünyası yüzünden, iniş çıkışlardan pek çok insandan daha fazla etkilenir. Sevinci de acıyı da daha fazla hisseder, normal bir insandan daha fazla acı çekebilir.


Zodyak'ın dördüncü burcu, hayalleri, sisleri, suları yöneten Ay'ın etkisi altındaki Yengeç'ler. Ayın değişik görünümleri gibi ruh halleri de değişken Yengeç'ler su grubuna aittirler ve öncü nitelik taşırlar. Med-cezirleri, suları yöneten gezegenleri Ay'ın doğasına benzeyen bir karakteristikleri vardır. Bu yüzden hem şeffaf hem de Ay'ın görünmeyen zamanlarında olduğu gibi zaman zaman karanlık ve gizemlidirler. Yengeç, çekingen, ürkek, utangaç, içe dönük olabildiği gibi parlak ve göz kamaştırıcı da olabilir. Kısaca bir Yengeç'te insanlığın bütün halleri vardır.

Kutsal sığınak

Simgesi Yengeç'e bakarak Yengeç burcu hakkında çok şey anlaşılabilir. Doğadaki Yengeç kalın kabuğunu giyinmiştir, kalın kabuğu sayesinde içindeki yumuşak yanı saklar ve kötülüklerden korunur. İşte Yengeç burçlarında da benzer bir yan göze çarpar. Dıştan bakıldığında farklı, sert görünür, iç dünyası ise romantik ve duygusaldır. Aynı şekilde evi Yengeç için çok önemlidir. Çünkü evi Yengeç'in kabuğudur. genel olarak Yengeç'ler geleneksel, evcil bir doğaya sahiptirler. Evleri onların yaşamsal merkezidir. Yengeç'ler evlerini, hayatın bütün kötülüklerinden uzak kalacakları, kendilerini güvende hissedecekleri bir yuva olarak görürler. Erkek Yengeç'ler için de kadın yengeç'ler için de bu durum çok değişmez. Ayrıca her iki cinste de doğal annelik içgüdüsü vardır. Yengeç'ler büyük aileleri severler. Yengeç için ev, tam anlamıyla yuva manasını taşır. Yengeç'ler genellikle hafif loş, gizemli evleri severler. Evlerinin sığınağı andıran bir havası vardır. Onlar için ev, yabancılara gösteriş yapılacak bir yer değil, kutsal sığınaktır.

Dışarıdan aslan, içerden serçe

Bütün bu ev düşkünlüğü bir Yengeç'in sosyalliği sevmediği anlamına gelmez. Sadece onlar için sosyalleşecekleri zaman ile yalnız kalacakları zaman ayrıdır. İsterlerse çok sosyal olabilir, hatta partilerin gözdesi rolünü bile oynayabilirler. Bu yönleri Yengeç'lerin en çok kafa karıştıran yönlerinden biridir. Dışarıdan heybetli, kalın derili, duygusuz, uzlaşmaz, inatçı, dediğim dedik, amaç dolu, enerjik, uzak, sezgisel ve bilge görünürler. İlhama açıktırlar ve sezgilerinden ilham alırlar. Bu ilhamla derin bir felsefi yönleri de vardır. Dışları ile içleri çok farklıdır. Bir Yengeç'in iç dünyasına ulaşıldığında çok şaşırtıcı bir yanla karşılaşılır. İçteki Yengeç hassas, insanlara karşı duyarlı, özellikle sevdiklerine aşırı düşkündür.

Sınırsız hayal gücü

Yengeç'lerin hayal güçleri sınırsızdır. Bu geniş hayal gücü sayesinde yüksek bir empati yeteneği geliştirmişlerdir. Başkalarının hissettiklerini kolayca anlayabilirler, kendilerini onların yerine koyabilirler. Fantaziye uzanan bir iç dünyaları vardır. Bazen hayatlarını romantik ideallerine göre şekillendirmeye çalışırlar. Sanata ve edebiyata düşkündürler, özellikle de tiyatroyu çok severler. Tiyatrodaki akış ve eylem, oyunun iniş ve çıkışları onlara Ay'ın etkilediği med-cezirleri anımsatır ve gerçek bir heyecan duymalarına yol açar. Zaten edebi, sanatsal yetenekleri müthiştir. Kesin işitme duyuları ve mimik yetenekleri onları sahnede büyük başarıya yöneltebilir, başarılı oyuncular olabilirler.

Ayın halleri

Yengeç'lerin şaşırtıcı yanı, son derece ayakları yere basan insanlar gibi göründükleri halde, gerçek dışı, gerçeğin ötesindeki şeylere karşı da yoğu bir ilgiye sahip olamamalarıdır. Bu nedenle okültizme, gizeme ilgi duyarlar ve ortalama bir insandan daha çok psişik yetenekleri vardır. Ayın evreleri gibi değişkendirler. Dolunayda duyguları coşar. Su kenarlarını severler ve buralarda rahatlarlar. Su ve yengeç ayrılmaz ikilidir. Bu nedenle deniz, denizcilikle ilgili her şeye ilgi duyarlar. İçe dönüklük ile dışa dönüklük arasındaki çelişki konusunda kendileriyle bir uzlaşma sağlayabilirlerse, idealizmleriyle genç kuşakları etkileyebilirler. Bir gençlik organizasyonunda lider pozisyonda yer almak tam onlara göre bir iş olabilir. Kişisel ilişkilerinde, aşkta katılıkla yumuşaklığın karışımıdırlar. Duygusallıkta ve romantizmde sınırları yıkabilir, aşkı fantazilerindeki noktalarda yaşarlar. Öte yandan bir yanları da sıkı sıkıya yere basar. Gerçek hayatta ve evlilikte sevgileri o denli duygusal olmaz. Ancak çok sadıktırlar. Hatta bazen yapışkanlık derecesinde bağlı, bağımlıdırlar. Nadir olarak bu sadakatlerini bozabilirler. Özellikle erkek yengeç'ler tensel uyaranlara karşı daha zayıftır. Yine de bütün Yengeç'ler ailelerine ve eşlerine sadık kalırlar, çünkü kendilerini onların koruyucusu olarak addeder.

Unutmayan bir bellek

Hem Yengeç erkekleri hem kadınları sınırsız sever, çok fazla verir ve çok az ister. Öğrenmeleri gereken ders; vermek kadar zarifçe almayı da becerebilmektir. Sevdikleri, hayran oldukları kişiler onları çok kolay etkiler. Sadık birer arkadaştırlar, ancak bu sadakatlerinin negatif bir yanı da vardır. Bu sadık tarafın en kötü yanı, arkadaşlarıyla yeni gelene, yeni çevrelere, dışarıdan onlara karşı soğukluk göstermeleri ve şüphe beslemeleridir. O kadar güçlü bir hafızaya sahiptirler ki, seneler geçse de en küçük bir ayrıntıyı dün gibi hatırlarlar. Elbette bu özellik yapılan iyilikleri hatırlama anlamında iyi, kötüleri hatırlama anlamında ise olumsuz bir durum yaratır. Özellikle çocukluk hatıraları Yengeç'ler için büyük önem taşır. Çocukluk anıları hafızalarında ilk günkü gibi canlıdır. Bu anlamda bugünden çok geçmişte yaşarlar. Zaten esas olarak da geçmişe düşkünlerdir. geleceği ise hayallerinde canlandırırlar. Geçmişte karşılık görmedikleri bir aşklarıyla yeniden karşılaştıklarında bütün aşkları yeniden depreşir.

Karmaşık ve fantazilerle dolu

Ruh halleri değişken olan Yengeç'lerin de her burcun olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Dağınık, küskün, çapraşık olabilirler. Ruh halleri sık sık değişir. Aşağılık kompleksi nedeniyle kendine acıma eğilimleri vardır, övgü almak onların yumuşak karnıdır. Bazen patavatsız, kırıcı ve zor olabilirler. Bunun nedeni derin şüphecilikleridir. Çoğunluğun, gözde olanın onayını almak için taviz verir ve onlara hoş görünmek isterler ve hoş görünecek şeyler yaparlar. Bu nedenle görüşlerini ve bazen de bağlılıklarını değiştirirler. Bu işlerine yansıyabilir ve istikrardan yoksun olabilirler. İnsanların güvenlerini kötüye kullanabilirler. Öte yandan romantiklikleri onları bir dava insanı da yapabilir. Genellikle de vatanseverdirler. yengeç'ler mesleki açıdan hemen her sahada başarılı olabilirler. Özellikle insanların düşünceleriyle bir hayli ilgili olduklarından ve güvenli bir yargıya varabildiklerinden, iyi birer gazeteci, yazar, politikacı olabilirler. Ancak politikacı olsalar bile arka planda kalmayı tercih edeceklerdir çünkü güç ilişkilerinde ön planda olmayı istemezler. Halkla ilişkiler, bakıcılık, hemşirelik ve catering alanında çalışan çok başarılı yengeç'ler de vardır. Ticaret ve özellikle deniz ticareti de Yengeç'lerin doğasına çok uygundur. Ekonomi bir başka Yengeç mesleği olabilir zira değer duygusunu iyi bilirler ve bunu kaşiflik ve orijinallikle birleştirebilme yetenekleri vardır. Yengeç'lerin bir başka özelliği de birikim yapmaktır. Her türlü şeyi biriktirmek bir Yengeç özelliğidir. Bu nedenle iyi birer koleksiyoncu, müzayedeci ve antikacı olabilirler. Emlakçılık, denizcilik, aşçılık ve bahçıvanlık da Yengeç'lere uygundur. Fiziksel olarak boyları ortalamanın üzerindedir, etli bir vücutları vardır. Saçları genellikle kahverengi, yüzleri yuvarlak ve beyazdır, alınları çıkıkça, dudakları dolgundur. Bir Yengeç gibi iki yana sallanarak yürürler.

  • Whatsappta paylaşın