Terazi

Tarih - 24 Eylül - 23 Ekim
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Hava
Nitelik - Öncü
Taşı - Safir
Ünlüler -

Margaret Thatcher, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Cervantes, Konficyus, Lizst, Oscar Wilde, Giuseppe Verdi

Terazi burcu harika bir arabulucudur. Yani insanları birbirleri ile tanıştırarak neşeli sosyal ortamlar yaratır. İnsanlara sürekli bir arada olmayı seven Terazi burcu tek başına kalınca ne yapacağını bilemez. Ekip çalışmalarında ve ortaklıklarda harikalar yaratır. Önci grubun verdiği özelliklerle son derece aktif ve otoriter olan Terazi, kendisi gibi başarılı insanlarla dostluklar kurup biraraya gelir. Öncü grubun hükmedici özelliği Terazi burcunun sevimli karakteri ile has bir şekilde birleşince insanları parmaklarında oynatır.


Zodyak'ın yedinci burcu, güzellik, sevgi, aşk ve uyum gezegeni Venüs tarafından yönetilen Terazi'ler. Hava grubuna aittirler ve öncü nitelik taşırlar. Terazi'nin sembolünü incelemek bu burç hakkında çok şey söyleyecektir. Yedinci ev aynı zamanda partnerliğin, ortaklık ilişkilerinin evidir. Bu nedenle Venüs'ün aşk çocukları Terazi'ler, diğer burçlardan daha fazla evliliğe önem verirler, mutlaka bir partnerle olmaz arzusu duyarlar. Terazi'nin Zodyak'ta cansız bir sembol tarafından resmedilen yegane burçtur. Bütün diğer burçlar ya hayvan ya da insan resimleriyle sembolize edilir. Birçok modern astrolog bu durumu Terazi en çok istenen Zodyak tipi oluşuyla açıklar. Bunun nedeni, hiç kuşkusuz, Terazi burcunun denk geldiği mevsimle yakından ilişkilidir.Çünkü Terazi yılın başucunu, baharın bütün önemli işlerinin hasadının biçildiği mevsimin en yüksek noktasını temsil eder. Havada bir rahatlama, bir olgunluk vardır, insanlık yaz güneşinin son ışıklarının tadını çıkarmaktadır, yaptığı hasattan toplandığı ürünlerin keyfine varmaktadır. Belki de bu nedenle Terazi'ler, on iki Zodyak karakteri içinde en uygar, en güzel görünümlü insanlardır.

Elegans, şarım ve güzellik

Terazi'ler elegansları, şarmları, zevkleri ile tanınmışlardır. Genel olarak nazik, yumuşak, güzellik ve uyum düşkünü olarak bilinirler. Güzellik ve uyum düşkünlükleri hem müzikte hem de sosyal yaşamlarında kendini gösterir. Eleştirel bir zekâları vardır ve sorunlara, onları parçalara ayırıp bakmayı başarırlar. Bu özellikleri nedeniyle tarafsız yargılama kapasitesine sahiptirler. Ancak, bu onların düşüncelerine meydan okuyan, fikirlerine karşı çıkan herkesi tolere edecekleri anlamına gelmez. Herhangi bir meselede sonuca varmaları, çözüme ulaşmaları uzun sürse de, bir kez bir sonuca ulaştılar mı onlar için gerçek son derece nettir. Ancak kusurları arasında eleştiriye tahammülsüzlük de göze çarpar. Biraz onaylama açlığı çektikleri de doğrudur. Ama genel karakteristikleri dengeli, diplomatik ve çift tabiatlıdır.

Mükemmel aşık

Terazi'ler insan ihtiyaçlarına duyarlıdırlar. Doğuştan insanların duygusal ihtiyaçlarını anlama kapasiteleri vardır. Ayrıca eşlerine iyimserlik aşılama yetenekleri de. O nedenle Terazi'ler iyi partnerler, eşler olurlar. Adeta eşleri sırf onlarla birlikte oldukları için, onları mutlu etmeye adamışlardır. Eşlerine düşkün olmakla birlikte bir hayli de sosyaldirler. Zalimlikten, kötülükten, kabalıktan ve insanlar arasındaki nefreti tetikleyen ikiliklerden hoşlanmazlar. Bu nedenle çevrelerindeki herkesi uzlaştırmaya çalışırlar. Terazi'nin zihni bir entellektüelden çok sanatsal bir zihindir. Bu nedenle genelde fazla ölçülü, dengeli göründükleri halde; sanatsal uğraşlarında avangard'dırlar. Algı ve gözlem yetenekleri bir hayli gelişmiştir. Eleştirel kabiliyetleri nedeniyle, hem kendi hem de diğer insanların çalışmalarını, değerlendirerek, bütünsel işler ortaya koyarlar. Kişisel ilişkilerinde, insanların görüş açılarını anlamaya çalışır, uzlaşma yoluyla bütün farklılıkları gidermeye gayret ederler.

Dedikodu sever

Terazi'ler karşı cinsi severler. Bazen gelişigüzel ilişki kurabilirler ama genelde âşık oldukları tek bir partnere bağlanırlar. Sevdiklerini duygusallıkla çevrelenmiş bir romantizm içine çekerler. Evlilikleri genellikle bir başarı abidesi olarak ayakta kalır çünkü doğru beyinlerin birlikteliğini gerçekleştirmişlerdir. Terazi'nin partnerine gösterdiği, sınırsız nezaket; aralarındaki her türlü incinmeyi yatıştıracaktır. Öyle ki, partneri ikisinin herhangi bir tartışma yapıp yapmadığından bile emin olamaz çoğu zaman. Terazi'ler bütün Zodyak burçları içinde empati kurmaya en yatkın, en anlayışlı, en hoşgörülü insanlardır. Her burcun olduğu gibi Terazi'lerin de olumsuz özellikleri vardır. Terazi'ler hafiflik yapabilir, flörtçü davranabilir, hatta sığ olabilirler. Değişken, kararsız olabilirler. Rutine dayanamazlar. Bazen çok geleneksel ve çekingen, tembeldirler. Koşulları baş ağrıttığı zaman kızgınlık gösterirler. O tatlı Terazi birden öfke patlamasıyla etrafındakileri şoke edebilir. Zevke düşkünlükleri onları israfa yöneltebilir. Terazi erkekleri dünyayı umursamayan birer kumarbaz haline gelebilirken, Terazi kadınları müsrif, kıskanç, parayı önemsemeyen, yeteneklerini ve zenginliğini boşa harcayan insanlar olabilirler. Hem Terazi kadını hem de erkeğinin laf taşımakta, dedikodu da eline kimse su dökemez. Bu tip özellik çevrelerindeki her türlü sosyal skandalı araştırmaya iten doymak bilmez bir meraktan kaynaklanır.

Tembel Terazi

İşlerinde Terazi'nin adı "Tembel Terazi"dir, bu aslında tam doğru sayılmaz. Onlara "Tembel Terazi" denmesi bir anlamda da, tembelin t'si ile Terazinin t'sinin yan yana gelmesinin yarattığı ses uyumundan kaynaklanır. Kaba ve pis işleri sevmedikleri doğrudur ancak şaşırtıcı derecede enerjik de olabilirler. Çoğu hayli mütevazi olsa da, bazıları aşırı hırslıdır. Aşırı uçları sevmemelerine karşın iyi birer diplomat olurlar ancak iyi bir politikacı değildirler. Çünkü ılımlıdırlar ve bir meselenin her yönünü görebilme kabiliyetleri vardır. Bu da politikacılar için iyi olsa bile iktidarda kalmasını sağlayan bir özellik sayılmaz. Yüksek adalet duyguları nedeniyle başarılı avukatlar ve hâkimler olabilirler. Antika tüccarı, sivil toplumcu ve bankacı olmaya da yatkındırlar. Çünkü mesele başkalarının parası olduğunda son derece güvenilirdirler. Bazı Terazi'lerin moda tasarımına şaşırtıcı bir ilgisi vardır. Oyuncu, müzisyen, eleştirmen, iç mimar ve eğlence alanında da başarılı olabilirler. Bazıları büyük bir iyi niyet ve disiplinle yardım işlerinde çalışır.

  • Whatsappta paylaşın