Kova

Tarih - 21 Ocak - 22 Şubat
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Hava
Nitelik - Sabit
Taşı - Ametist
Ünlüler -

Bertolt Brecht, James Dean, Paul Newman, Franz Schubert, Jules Verne, Eva Braun, Charles Darwin, Charles Dickens, Clark Gable, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Franklin Roosevelt, Wolfgang Amadeus Mozart, Galileo Galilei, Thomas Alva Edison

Hava grubunun iletişimci özelliği ile sabit grubun kalıcı özelliği Kova' da birleşerek, dostlukların kalıcı olmasını sağlamıştır. Kova burcu arkadaşlarına çok önem verir ve arkadaşlığı ömür boyu sürer. Kova' nın doğal evi 11. evdir ve aynı zamanda birlikler, topluluklar, gruplar ve dernekler burcudur. Kova burcunun sabit nitelik taşıması bazılarını şaşırtabilir. Sabit nitelikler, Kova' da kendini düzenli işleyen bilimsel bir kafa yapısı, kesin sonuçlar alınan düzenli çalışmalar şeklinde gösterir. Kova burcu ileriye dönük olmakla birlikte, Koç burcu gibi sabırsız ve ani çıkışlarla değil, planlı ve sistematik olarak atılımlar yapar. Kova dahilerin, icat ve buluşlar yapanların burcudur.


Zodyak'in on birinci burcu, yenilikler, devrimler ve geleceği yöneten elektrikli gezegen Uranüs'ün çocukları Kova'lar. Hava grubuna aittirler ve sabit nitelik taşırlar. Kova burcunun doğal evi on birinci ev astrolojide büyük insan topluluklarını, insanlık ideallerini, grupları yönetir. Dahiler burcu da denen Kova'ların büyük insanlık idealine kendilerini adadıkları çok görülen bir durumdur.

Hakikatin peşinde

Kova'ların temel olarak güçlü ve çekici kişilikleri vardır. Kova esas olarak iki ana tipe ayrılır: birinci tip; utangaç, duyarlı, yumuşak ve sabırlıdır. Dışa dönük olan ikinci tip ise coşkulu, hayat dolu ve gösterişçi. Kova bazen karakterinin derinliğini bir manasızlık maskesi altında gizler. Her iki Kova tipinin de iradesi güçlüdür ve farklı alanlarda zorlayıcıdır. Her şeyden önce onlar hakikatin peşindedirler. İkna kabiliyetleri yüksektir. Ancak bulgular onların yanıldıklarını ispat ederse, fikirlerini değiştirecek kadar da dürüsttürler. Farklı faktörleri bütün haline getiren, geniş bir vizyonları vardır. Hangi tarafı tutacakları konusunda hiç tereddüde düşmeden, bir meselenin iki yanını da görürler. Bu nedenle farklı görüşlere önyargısız ve toleransla yaklaşırlar. Bunun bir başka nedeni de, kendi kendilerine kabul etmeseler de, tartışmada doğru tarafı hemen fark edebilme yetenekleridir. "Doğru nereden gelirse gelsin, doğrunun yanında ol" özdeyişini benimsemişlerdir.

Felsefi ve spiritüel

Her iki tip Kova da insancıl, dürüst, ciddi, zaman zaman neşeli, rafine, bazen havai, idealisttir. Ancak hatırı sayılır bir pratiklik, idealizmlerine eşlik eder. Çabuk ve aktiftirler, kendini iddia ile ortaya koymayan bir sebatkârlıkları vardır. Kendilerini, mantıkla, ılımlılıkla ve bazen kuru bir mizahla ifade ederler. Zeki, tutarlı, net ve mantıklıdırlar. Bazı Kova'ların hayal güçleri muazzamdır ayrıca sezgisellikleri de güçlüdür. Bazen, Kova'nın felsefi ve spiritüel eğilimleri tehlikeli olabilir. Çünkü bu tür Kova'lar takipçilerini fildişi bir kuleye sürükleyip, hayatla bütün bağlantılarını koparıp, soyutlamalar ve meditasyonla zaman geçirebilirler. Öte yandan; bilimselliğe yatkın Kova'lar, bu spiritüel özelliklerini, aslında tüm Kova'ların ideali olan insanlığın evrensel kardeşliğine yöneltebilir ve tüm insanlığın hayrına çalışmalar yapabilirler. Büyük insanlık davaları Kova'lara ilham verir ve bir davaya sağlıklarını ve hayatlarını riske atma pahasına kendilerini adayabilirler.

İnzivacı ve meditatif

Her iki tip Kova'nın da zaman zaman dünyadan çekilmeye ve tümüyle yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Meditasyon fırsatlannı kaçırmazlar. Dindar Kova'lar inzivaya çekilir. Çalışma hayatlarında da farklı bir portre çizerler. Kova'lar bir şirkette çalışıyor olsalar bile bağımsız davranırlar, kalabalığı izlemeyi reddederler. Kimsenin onlara karışmasını istemezler. İyi niyetli yardım önerilerini ise kendi istedikleri gibi yönlendirirler. Tiyatro, müzik, sanat konusunda iyi bir zevkleri vardır.

Yalnız insan, sadık âşık

Bütün bu yoğun, manyetik, öncü ve açık kişiliğine ve insanlığa yardım arzusuna karşın; dışa dönük Kova'lar dahi kolay arkadaş edinmezler. İnsanlar onlarla özellikle yakınlık kurmaya çalışmazsa, dostluk için çaba göstermez ve deyim yerindeyse tenezzül etmez, kendilerini kolay teslim etmezler. İnsan doğasına ilişkin yargıları biraz soğuktur. Fakat bir kez bir insanın, arkadaşlık etmeye, sevmeye değer olduğuna ikna olurlarsa, neredeyse hipnotik, karşı konulmaz bir bağ kurarlar. İyi arkadaşlar ve âşıklar olurlar. Sevdiklerine sadık kalır, arkadaşları, sevdikleri için çok şey feda ederler. Bununla birlikte, yüksek idealleri nedeniyle insanlardan verebileceklerinden fazlasını isterler. Bu nedenle bazen hayal kırıklığına uğrarlar. Kandırıldıklarını anladıklarında öfkeleri korkunçtur. Hayal kırıklığına uğratılmışı arsa, affetmezler.

Astronot ve doğal tarihçi

Kova'lar en yüksek performanslarını grup projelerinde gösterirler. Grup içinde de genel olarak lider, projeyi yönlendiren olarak yer alırlar. Doğayla birlik duygularının güçlü oluşu ve bilgi, hakikat açlığı Kova'ları iyi birer bilim adamı yapar. Özellikle de astronomi ve doğal tarih konusunda çok başarılı olabilirler. Fotoğrafçılığa, elektroniğe yetenekleri vardır. Havacılık, elektrik ve radyo endüstrisi Kova'lann ilgilerini çeken ve başarılı olacakları alanlardır. Edebiyatı severler, özellikle şiirde başarılıdırlar. İyi bir televizyon habercisi, öğretmen olabilirler. Bazı Kova'lann komedi yeteneği de vardır ve özellikle mimikleri çok gelişmiştir. Bu nedenle komedyenlik, aktörlük de kova'ların seçeceği meslekler arasındadır. Müzisyenlik de bir başka Kova uğraşıdır. Psişik yetenekleri olan Kova'lar özellikle zihinsel hastalıkları olanları tedavide son derece başarılı olabilirler.

İnsanlık nefreti

Elbette her burcun olduğu gibi Kova'ların da bazı olumsuz özellikleri vardır. Egzantriklik, aksi bir egoizm, aşırı uzaklık, inzivaya çekilme eğilimi, fikirlerinde aşırı dogmatik olma gibi. Kova'lar yaptıkları her şey için bir tehdit olabilecekleri gibi, insanlık için büyük bir deha kaynağı da olabilirler. Kendilerini adadıkları davaya sürekli karşı çıkılması, Kova'ların en çekici özelliklerinden biri olan zihin açıklığını dumura uğratabilir. Sözlerini yerine getirmeyen, sırlarla dolu ve hilekârlığa başvuran biri olabilirler. Sakin görünümlerinin altında sakladıkları öfkeleri ve güceniklikleri haşinliğe dönüşebilir. Daha da kötüsü yoğun, tehditkâr sessizlikleri aşırı bir kızgınlık nöbetiyle patlayabilir. Bu bütün insanlıktan nefret şeklini de alabilir.

  • Whatsappta paylaşın