Yay

Tarih - 23 Kasım - 21 Aralık
Aylık Burç Yorumu | Günlük Burç Yorumları | Burç Uyumu | Genel Özellikler


Element - Ateş
Nitelik - Değişken
Taşı - Topaz
Ünlüler -

Ludwig van Beethoven, Walt Disney, Mark Twain, Kirk Douglas, Frank Sinatra, Jane Fonda, Winston Churchill, Gustave Flaubert, Edith Piaf

Yay burcu felsefe ve ruhsal dünya üzerine kafa patlatır. Değişken grubun insanları farklı kültürlerin ortak ve değişik özellikleri ile ilgilenirler. Ateş özelliği ise Yay' a macera ve keşif arzusu verir. İkizler burcu günlük hayatın detayları ile ilgilenirken, Yay burcu ise günlük olayların (geçmiş ve bugün) altında yatan ahlaki ve manevi değerleri inceler. Bütün değişken burçlar gibi yay burcuda çok meraklıdır. Olayları başlatan, eylemci ateş grubundan olduğu için, içlerinde en çok araştıran, keşfeden, varsayımlar üzerine kafa yoran, tartışmaları başlatan da kendisidir. Açık oturumları panelleri, basın toplantılarını syretmekten zevk alır. Bu değişken ateş burcuna ayak uydurmak zordur ama buna değer.


Zodyak'ın dokuzuncu burcu, felsefe, yolculuklar, idealizm temalarıyla bağlantılı, bereket ve bolluk gezegeni Jüpiter'in yönettiği Yay'lar. Ateş grubudurlar ve değişken nitelik taşırlar. Dokuzuncu ev temaları ve Jüpiter'in genişleme arzusu, idealizmi Yay'ların karakteristiğini çizer. Yay'lar genellikle coşkulu, iyimser, kaşif, gezgin ve felsefidirler. Yay'ların geleneksel şanslılığı hem bolluk gezegeni Jüpiter'den hem de bu gezegenin onlara bahşettiği iyimser bakış açısından kaynaklanır.

İyimser bakış

Yay'lar hayata pozitif bir bakış açısıyla bakarlar. Girişimci, enerjik ve serüvencidirler. Değişkendirler ve tanıdık, bildik şeylerin dışındakileri deneyimlemek, tanımak isterler. Kaşiftik onların, en başat dürtülerinden biridir. Gezmeyi, keşfetmeyi severler. Bunun en büyük nedeni, zihinlerinin farklı düşünce boyutlarına açılma arzusunda yatar. Tutkulu ve iyimserdirler. Umutları yıkılmışken bile iyimserliklerini sürdürmeye çalışırlar. Doğalarında güçlü bir idealizm vardır. Hayal kırıklıkları yaşasalar bile, doğalarındaki bu idealizm kolay kolay yok olmaz. Dürüst, güvenilir, cömert ve samimidirler. Onlar için adalet kavramı büyük önem taşır. Haksızlığa uğrayanların, mazlumların yanında yer alır, adaleti sağlamak için savaşırlar, bu nedenle isyancı olabilirler. Yay'lar genellikle mütevazı ve dindardır. Yüksek ahlaki duyarlılığa sahiptir. Bağlı oldukları etik kodlara fazlasıyla vurgu yaparlar ve bazen Tanrı inancına Tanrı'dan daha fazla tapındıkları olur. Bu aslında katı, sevgisiz, hoşgörüsüz ritüel ve geleneklere, onların simgeledikleri gerçeklerden daha çok önem verdikleri anlamına gelir. Bazen dini kurumlara ve politik partilere artık inanmasalar bile desteklerini sürdürürler çünkü görünüşte her şey yolundadır. Bununla birlikte eğer, kendileri için avantaj sağlayacağına inanırlarsa, politikaya ve sisteme bağlılıklarını değiştirirler.

Parlak konuşmacı

Yay'ların uzak görüşlü, doğru yargılayan, engin ve geniş bir zihinleri vardır. Parlak konuşmacıdırlar. İyi bir araştırmacı oldukları için yeni projeler yaratmayı severler. Çünkü Yay doğası yeni konseptleri keşfetmeyi zorunlu kılar. Hızlı düşünürler, sezgisel ve orijinaldirler. Zihinleri keşfetmekten çok adapte etmeye yatkındır. Bu nedenle onlarda olmayan niteliklere sahip, böylelikle de onları tamamlayan insanlarla çalıştıkları zaman büyük başarı gösterirler. İradeleri kuvvetlidir. Organizasyon konusunda yeteneklidirler ve üzerlerine aldıkları yeni projeyi sonuna kadar götürüp sonuca ulaşırlar. Fazlasıyla cömerttirler. Ancak bu aşırı cömertliklerini, kaynaklarını ihtimamla kullanmayı bildiklerinden dengeleyebilirler.

Aile, keşfetme ikilemi

Yay'lar aşkta şevkli, samimi ve doğrudan hareket ederler. Buna karşın, gelenekseldirler ve cinsel doğalarını kontrol altında tutarlar. Eğer başarısızlıklarının hayatlarını karartmasına izin verirlerse, karşı cinsle rasgele ilişkiler kurarak, kendilerinden intikam alırlar. Bir Don Juan, gönül çelen olur çıkarlar. Bu anlamda, Yay'lar, sıradan insanlardan çok daha fazla, nahoş ilişkilere girebilirler. Eğer evlilikleri başarılıysa, eşlerine bağlı, hoşgörülü bir aile üyesi olacaklardır. Ancak içlerindeki huzursuzluk peşlerini bırakmayacak, yollara düşme arzuları bitmeyecektir. Çünkü sık sık kendini özgür hissetme ihtiyacı içindedirler. Sık sık eşlerinin ve ailelerinin iyiliği pahasına kariyerlerinin hayatlarını ele geçirdiğini düşünecek ve bu konuda gelgitler yaşayacaklardır. Yay kadınları tıpkı Yay erkekleri gibidir. Yay kadınlarının, aşkları ve yuvalarıyla rekabet edecek bir kariyerleri olmasa bile, aşklarını, sevgilerini göstermek onlara zor gelir, bu nedenle zaman zaman frijit olarak algılanabilirler. Oysa içleri çok sıcaktır. Kişisel ilişkilerinde Yay'lar güvenilirdir, nadir olarak kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarırlar. Bununla birlikte içgüdüsel olarak kızgınlık hissederler. Hem erkek hem kadın Yay'lar nasıl dobra konuşulacağını bilirler ve hangi sözlerin hasımlarını en çok inciteceğinin farkındadırlar. Öte yandan affedicidirler.

Başarılı yarışçılar

Yay'lar birçok meslek alanında başarılı olurlar. Evreni açıklayan kanun ve ilkeleri yorumlama yetenekleriyle doğal öğretmenler ve filozofturlar. Bu yetenekleri, onları hem başarılı bir din adamı hem de bilim insanı yapabilir. Hukuk ve politika da onlara uygundur, sosyal görevlerin, halkla ilişkilerin ve reklamcılığın, yazarlığın, yayıncılığın uygun olması gibi. Seyahat ve araştırma gezileri huzursuz ruhlarına cuk oturur. Müziğe de bir hayli yatkındırlar ve Yay'lar arasından başarılı müzisyenler çıkar. Otomobil icat edilmeden önce Yay'ların, iyi birer binici oldukları söylenir, bu anlamda sportif aktivitelerle de yakından ilgilidirler ve her türlü sporu severler. Aynı şekilde otomobillere ve uçaklara da ilgi duyarlar. Yarışları, rallileri severler. Yay'lardan iyi sporcular, antrenörler çıkar. Yarışma dürtüleri onları aynı zamanda kumara da yönlendirebilir.

Öfkeli ve fanatik

Her burcun olduğu gibi Yay'ların da kötü yanlan vardır. Öfkeye eğilimlidirler ve en küçük bir kıvılcım bile öfkelerini alevlendirebilir. Sabırsızdırlar. Yeni bir projeyi derhal hayata geçirmek ister, çalışma arkadaşlarından kendi gösterdikleri hızı talep ederler. Bu olmadığında, öfke nöbetleri geçirirler. Arkadaşlarına tepeden bakar ve kendi çabalarının tanınmasını isterler. Aslında tanınmaya, önemsenmeye layık olsalar da bir projeyi tamamlamak için sağlıklarını, aile ilişkilerini feda ederler. İşyerinde zorba, baskıcı ve düşüncesiz olabilirler. Özel hayatlarında ise övün-gen, kaba ve müsrif. Huzursuzlukları aşırıya kaçarsa tehlike sinyalleri çalar. Bazı Yay'lar playboy olur ve hayatlarını boş kovalamacalarla geçirirler. Bazıları da ahlaki, dini fanatizm geliştirir. Bu fanatizm zamanla riyakârlığa dönüşebilir. Erdemlilik taslarlar ancak bunu dışarıya coşku olarak yansıtırlar.

  • Whatsappta paylaşın